O nama

Upravni Odbor KS KS:

Predsjednik: Nihad Selimović
Zamjenik predsjednika: Ekrem Ferhatović
Član: Amer Čolan
Član: Sejo Bukva
Član: Mehmed Jahić
Član: Farik Kećo
Član: Damir Krupalija
Član: Medin Duškaj
Član: Goran Lojo

Generalni sekretar: Mirza Hatibović

Tijela Upravnog Odbora:
Takmičarska komisija: Ferhatović Ekrem, Sejo Bukva, Medin Duškaj
Registraciona komisija: Amer Čolan, Nermin Selimović, Ibrahim Jašarević
Arbitražna komisija: Adnan Jašarević, Sabina Bukva, Nedim Mustafić
Trenerska komisija: Admir Prašović, Bakir Srna, Mustafa Đuzel
Sudijska komisija: Hariz Bilić, Haris Bijedić, Mirza Palo

Komesar takmičenja A1 lige: Mirza Hatibović