ORGANI SAVEZA

Upravni odbor:

Predsjednik: Nihad Selimović
Zamjenik predsjednika: Ekrem Ferhatović
Član: Amer Čolan
Član: Sejo Bukva
Član: Mehmed Jahić
Član: Farik Kećo
Član: Damir Krupalija
Član: Medin Duškaj
Član: Goran Lojo

Nadzorni odbor i skupština.