O nama

Košarkaški savez Kantona Sarajevo registrovan je 2005. Godine.

U skladu sa ciljevima i programom saveza UO KSKS kontinuirano i predano podstiće razvoj košarkaškog sporta i doprinosi njegovoj popularizaciji naroćito kod mladih,

Doprinosi omasovljenju učesnika u košarkaškom sportu i pokušava da uspostavi i kontinuirano razvija čvrstu vezu izmedju Saveza i svih članova Saveza i ojača povjerenje članova Saveza u organe i rad organa Saveza

Savez organizuje i sisteme takmičenja na nivou Kantona u obje kategorije /muški, žene/ za pionire, kadete  juniore i mini basket, kao i vođenje jedne seniorske lige / A1 ili A2 liga /.